0 (212) 679 44 56

Metal - Sabun Tutucular

Yemeklik rafine bitkisel yağların içinde metaller, fosfor ve sabunun bulunması bunların prooksidan özellikleri dolayısıyla istenmez. İyi, kalıcı bir rafine yağda metal limitleri her biri için 0,2 ppm’in altında, sabun sıfır olmalıdır.

Fosfor ve küçük bir miktar demir hariç bakır, nikel gibi metaller ve sabun hamyağların tanklarda bekletilmeleri veya rafinasyon işlemleri sırasında oluşur ve yağa karışırlar. Prosesteki yıkama ve daha sonraki ağartma işlemleri bunların giderilmelerinde çok etkin değildir.

Yıkama suyunun aşırı kullanımı da arıtma tesisinin yükünü çok arttırabilir. Bulunan ekonomik çözümlerden biri metal ve sabunları tutma becerisi yüksek bir adsorbanın kullanımıdır. Bu maddeler genelde “selektif silika”lar olarak bilinirler.

 

 

Her ne kadar Pure-Flo® ağartma toprakları hormitik killerden üretildiklerinden dolayı sabun tutmada etkinlerse de iyi yıkanmamış ve sabunu yüksek yağlar ağartmaya verildiği takdirde renk açmadan taviz verilmesine veya fazla toprak kullanımına yol açabilir. (40-50 ppm üstünde fazladan yaklaşık her 50 ppm sabun % 0,1 daha fazla toprak kullanımını gerektirir.)

Oil-Dri'ın yağlarda sabun ve metallerin giderilmesi amacı için ürettiği ürünün markası “Select 350®" 'dir. Fiyatı ağartma toprağından hayli pahalı olmasına rağmen yağdaki sabun miktarının 2-4 katı kadar ağartma öncesi kullanımı yeterli ve ekonomik olmaktadır.