0 (212) 679 44 56

Granüle Killer

Başta jet yakıtı olmak üzere her çeşit mineral yağlar, motor yağları, transformatör yağları, parafinler, vb. petrol türevlerinin, organik sıvı ve yakıtların arıtılmasında çoğu zaman toz yerine granül halinde killerin kullanımı gerekmektedir.

Böyle uygulamalar için Oil-Dri Corporation of America’nın atapuljitik esaslı killerin yüksek sıcaklıklarda işlenmesiyle ürettiği yaklaşık 150 m²/g özgül yüzeye sahip, düşük nem içerikli, yüksek mekanik dayanımlı ve suda dağılmayan yüksek performanslı Ultra-Clear ® ticari markalı ürünü kullanılmaktadır.

Ultra-Clear ® standart olarak 8/16, 16/30 ve 30/60 meş boyut sınıflarında üretilmekte ve doldurulduğu kolonlardan geçirilen

-    Jet yakıtının içinde varlıkları çok tehlikeli olabilecek nem ve yüzey aktif maddelerden arıtılması,

 

-    Kullanılmış transformatör yağlarının içindeki nem ve kirliliğin uzaklaştırılıp renk, yüzey gerilimi, dielektrik katsayısı, güç faktörü, asit sayısı gibi  özelliklerin iyileştirilerek kullanım ömrünün uzatılması,

-    Mineral yağların rafinasyonu sırasında içlerindeki nem, asit, ve renk verici polar maddelerin tutulması,

-    Motor yağlarındaki yabancı ve renk verici maddelerin uzaklaştırılması,

-    Kuru temizleme solventlerindeki kirliliklerin giderilmesi,

gibi uygulamalarda yüksek aktivitesiyle başarılı olmaktadır.