0 (212) 679 44 56

Aktif Karbonlar

Şirketimiz Century Chemical Works/Malezya'nın gıda sanayii ve su arıtma  için  "Malbon®"  ticari markasıyla ürettiği toz aktif karbonların da Türkiye genel distribütörlüğünü yapmaktadır.

Bitkisel ve mineral yağlarda aktif karbonların 800 m2/g’dan büyük özgül yüzeyleriyle boyar maddeleri tutma özellikleri iyi bilinmektedir. Ayrıca, ağartma topraklarınca tutulamayan : a) PAH'lar, Dioksin’ler, ve 3-MCPD’ler dahil her türlü polimerik hidrokarbonlar ve oksidasyon ürünlerinin tutulmasında, ve b) 3-4 Angstrom boyutlarıda moleküllerin elenmesinde kullanılmaktadır. Aktif karbonun kullanım oranı yağın niteliğine göre genelde toprağın % 1 - 5'i kadardır.

Prina ve zeytinyağında olduğu gibi soya, pamuk ve bazı ayçiçek yağlarının rafinasyonunda da ağartma işlemi sırasında aktif karbon kullanımı olumlu sonuçlar vermekte, daha açık renkli, kaliteli ve kalıcı bir ürün elde edilmektedir.

 

İçme sularının arıtılmasında da seçilen teknolojinin gereğine göre granüler yerine toz aktif karbonlar kullanılmaktadır. İnsan sağlığına zararlı olabilen veya suya kötü koku ve tad veren Geosmin ve MIB gibi organik maddelerin tutulması için hammaddesi dikkatli olarak seçilerek bu amaç için üretilen toz aktif karbonların modern arıtma tesislerinde kullanımı ülkemizde de gittikçe yaygınlaşmaktadır.